กรมคุมประพฤติ
ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

 


   กรมคุมประพฤติ

 • ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 • รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 • ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
 • ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งของการสอบแข่งขัน
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 • ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ
 • ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
 • แผนที่ ไปสนามสอบ
 • เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฎิบัติการใหม่
 • ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ


  คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ